De volgende Voorwaarden en Condities vormen een wettelijk bindende overeenkomst gemaakt tussen u ("u", "klant", "uw"), persoonlijk of namens een entiteit en Joel Sunglasses ("wij," "ons" of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van onze website www.joelsunglasses.com, evenals elke andere media vorm, mediakanaal, sociale media platforms, mobiele website daaraan gelinkt, verwant of verbonden (collectief, de "Website").

U stemt ermee in dat u, door onze Website te bezoeken, al deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met onze Voorwaarden, dan is het u verboden de Website te gebruiken en dient u het gebruik onmiddellijk te staken.Door een product van onze Website te kopen bevestigt u dat: "Ik de gebruiksvoorwaarden en aankoopvoorwaarden heb gelezen, begrepen en akkoord ga met de voorwaarden". Het plaatsen van de bestelling geeft aan dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en hebben dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.

Wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht in deze Voorwaarden of de Website. Het is uw verantwoordelijkheid om ze elke keer dat u onze Website bezoekt door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. Door onze Website te blijven gebruiken en bestellingen te plaatsen na de datum waarop dergelijke herziene Voorwaarden zijn geplaatst, geeft u aan dat u op de hoogte bent van de wijzigingen en deze hebt aanvaard.

 1. Bestellingen

In de beschrijving van elk product kunt u de beschikbaarheid controleren. Indien de producten niet langer beschikbaar zijn, zelfs na de bevestiging van uw bestelling, zullen wij u zo snel mogelijk informeren. U kunt dan kiezen of u een ander product op onze Website bestelt of, indien u dat wenst, de bestelling annuleert. Eventueel betaalde bedragen zullen worden terugbetaald.

Zodra uw bestelling is bevestigd nadat u een bestelling heeft geplaatst, komt er een overeenkomst tussen ons (u en Joel zonnebrillen) tot stand. Als u binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling nog geen bevestigingse-mail hebt ontvangen, neem dan contact op met onze Klantenservice.

Wanneer u een bestelling plaatst op onze Website, bevestigt u automatisch dat:

 1. Alle informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat en volledig zijn,

 2. U zult de juistheid van alle informatie die u ons hebt verstrekt handhaven en deze indien nodig onmiddellijk bijwerken,

 3. U de Website niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden,

 4. De manier waarop u onze Website gebruikt zal niet in strijd zijn met enige regelgeving of toepasselijke wetgeving

 5. U bent ouder dan 16 jaar. Indien u minderjarig bent, heeft u toestemming van uw ouders om onze Website te gebruiken.

Indien u ons onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van onze Website te weigeren.

 1. Prijzen & Betaling

Alle op de Website vermelde prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Voor bestellingen boven de 50 Euro bieden wij gratis levering, zonder verzendkosten. Dit geldt voor alle klanten binnen de Europese landen. In gevallen waar het land van bestemming douanekosten, extra leveringskosten of lokale BTW in rekening brengt, is de klant verantwoordelijk voor het betalen van deze bedragen. Ook voor bestellingen buiten Europa kunnen extra kosten (lokale BTW, douanekosten) aan de klant in rekening worden gebracht bij aflevering van het pakket. De klant is verantwoordelijk voor het betalen van deze bedragen.

De betaling dient te geschieden bij het plaatsen van uw bestelling. Alle houders van kredietkaarten en debetkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de uitgever van de kaart. Als de uitgever weigert om de betaling te autoriseren, heeft Joel Sunglasses het recht om de bestelling te weigeren.

De prijzen van de producten zijn onderworpen aan eventuele wijzigingen door de beheerder van deze website op elk moment. De getoonde prijzen zijn alleen beschikbaar op de dag van de bestelling en zijn niet van kracht in de toekomst.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De producten en artikelen blijven eigendom van Joel Sunglasses totdat de volledige betaling voor de betreffende producten is voltooid, in overeenstemming met deze clausule van eigendomsvoorbehoud. Echter, zodra de producten zijn geleverd aan de klant, zijn de risico's overgedragen aan de klant.

 1. Levering en Verzending

Zodra de door u bestelde producten door u of door iemand namens u op het afleveradres in ontvangst zijn genomen, wordt de bestelling als geleverd beschouwd. Het verzend/leveradres dat u ons opgeeft bij het plaatsen van uw bestelling is de plaats van levering. Als u uw bestelling na de eerste bezorgpoging niet accepteert, neemt onze Klantenservice contact met u op voor verdere instructies en kunnen wij u opslagkosten en eventuele verdere bezorgkosten in rekening brengen. Als wij, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn om contact met u op te nemen, het afhalen of de levering opnieuw te regelen, heeft Joel Sunglasses het recht om de overeenkomst te beëindigen.

Ons streven is om de bestellingen binnen 2-5 werkdagen bij u af te leveren binnen Europa. Houd er rekening mee dat levertijden geschat zijn en niet kunnen worden gegarandeerd. Vanaf het moment dat de bestelling is verzonden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het pakket te volgen op de website van het postbedrijf. Als er na 8 werkdagen geen bericht is ontvangen van het plaatselijke postbedrijf, moet de klant contact opnemen met het plaatselijke postpakketpunt met de Track & Trace-code.

 1. Retour- & Restitutiebeleid

Als u niet tevreden bent met het product dat u hebt gekocht, accepteren wij een retourzending van het ongebruikte product binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Als u het product wilt retourneren, moet u eerst contact opnemen met onze klantenservice op [email protected] onder vermelding van de reden waarom u uw bestelling wilt retourneren. De volledige kosten van de retourzending dienen door u te worden betaald.

Geretourneerde artikelen moeten ongebruikt bij ons worden afgeleverd, in de originele verpakking en in de staat waarin ze zijn ontvangen, anders komen ze mogelijk niet in aanmerking voor restitutie of worden ze onderworpen aan een restocking fee. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigde of verloren geraakte artikelen tijdens de retourzending, daarom raden wij een verzekerde en traceerbare postdienst aan.

Zodra we het geretourneerde item ontvangen zal Joel Sunglasses verder gaan met de terugkeer in de vorm van een credit voucher of terugbetaling. De terugbetaling zal worden uitgegeven aan de originele vorm van betaling. Houd rekening met 1-2 weken voor de verwerking van uw retourzending.

In het geval van een defect product, dient de klant contact op te nemen met onze klantenservice met foto's van het defect bijgevoegd. Voor meer informatie over defecte producten zie sectie 6 ( Defecten & Garantie).

Afgeprijsde artikelen komen niet in aanmerking voor een retourzending.

Wij kunnen geen terugbetaling doen zonder daadwerkelijke ontvangst van het/de artikel(en) of bewijs van aankoop.

Wij streven ernaar alle retourzendingen te accepteren. In het onwaarschijnlijke geval dat een artikel in een ongeschikte staat aan ons wordt geretourneerd, kan het zijn dat we het naar u terug moeten sturen. Alle goederen zullen worden geïnspecteerd bij terugzending.

 1. Defecten & Garantie

Alle producten die op deze website worden verkocht, zijn in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en voldoen aan alle noodzakelijke criteria om op de markt te mogen worden verkocht. De verplichte vermeldingen die door wettelijke en bestuursrechtelijke organisaties van onze website worden verlangd, zullen op de website en in de beschrijving van elk product worden aangebracht.

In het geval van een defect aan een product dat op deze website is gekocht, wordt de klant overeenkomstig de plaatselijke wetgeving gegarandeerd tegen gebreken die onmiddellijk zichtbaar zijn bij aankomst van het pakket en tegen "verborgen" gebreken. In geval van direct zichtbare gebreken dient de klant de klantenservice binnen zeven (7) dagen na aankomst op de hoogte te stellen.

Na de levering van uw bestelling dient u de producten zo spoedig mogelijk op gebreken te controleren. Indien u gebreken constateert, dient u dit binnen zeven (7) dagen na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Na deze termijn wordt het product geacht te zijn ontvangen door de klant, die dan geen aanspraak meer kan maken op een fout in de levering of een zichtbaar gebrek.

Een "verborgen" gebrek is een gebrek aan het product dat, onder normale gebruiksomstandigheden, ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor het bestemd was. In het bijzonder is de websitebeheerder niet verantwoordelijk voor (zelfs niet onder de standaard garantie) normale slijtage, schade door ongevallen of als gevolg van abnormaal gebruik.

In geval van een verborgen gebrek, dient de klant contact op te nemen met onze klantendienst met foto's van het gebrek bijgevoegd. Zodra het verborgen gebrek is bevestigd, zal u een oplossing worden aangeboden in de vorm van een tegoedbon/terugbetaling of het opnieuw verzenden van uw bestelling. Dit zal binnen veertien (14) dagen gebeuren en is alleen geldig in het geval van een defect dat het gevolg is van het fabricageproces en niet in het geval van onjuist onderhoud of gebruik van het product.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien de schade is veroorzaakt:

 1. door normale slijtage;

 2. door ondeskundig onderhoud of onzorgvuldig gebruik;

 3. door nalatigheid of opzettelijk;

 4. door het niet of onjuist opvolgen van de instructies met betrekking tot het product

Ieder beroep tegen de vervoerder wegens beschadiging of (gedeeltelijk) verloren gaan is uitgesloten indien de ontvanger niet binnen drie (3) dagen, met uitzondering van feestdagen, na ontvangst van een dergelijk goed, de vervoerder hiervan per aangetekende brief met zijn gemotiveerd protest op de hoogte heeft gesteld.

Claims met betrekking tot het vervoer van de goederen moeten vergezeld zijn van het vervoersdocument en binnen drie (3) dagen na ontvangst van de producten aan de vervoerder en ons kenbaar zijn gemaakt, waarop de claims in behandeling zullen worden genomen.

 1. Persoonlijke Rekening

Door een bestelling te plaatsen om onze producten te kopen, kan het zijn dat u een account moet aanmaken bij Joel Sunglasses. Om een account te openen moet u uw persoonlijke gegevens opgeven. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van uw wachtwoord voor uw account en zult dit geheim houden. Als u vermoedt dat uw account wordt misbruikt, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice via [email protected].

Specifieke informatie wordt als verplicht beschouwd voor het sluiten van een contract, de validatie van de verkoopovereenkomst en het aanmaken van een persoonlijke pagina. Indien een bezoeker van de Website weigert dergelijke informatie te verstrekken, zal de persoonlijke pagina niet worden aangemaakt. De persoonlijke pagina toont de geschiedenis van de bestellingen van de klant op de Website. De beheerder van de Website kan niet aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde informatie van de persoonlijke pagina verdwijnt als gevolg van onverwachte omstandigheden, een technisch defect of een geval van overmacht (elke omstandigheid buiten onze controle zoals handelingen van derden, stakingen, arbeidsconflicten, burgerlijke onlusten, oorlogen, rellen, natuurrampen of natuurverschijnselen, het onvermogen om noodzakelijke toelatingen te verkrijgen of te behouden en de naleving van enige wet of overheidsbevel, -aanwijzing of -voorschrift, ongeacht of dit later ongeldig wordt geacht). Verder heeft de informatie die op de persoonlijke pagina wordt verstrekt geen bewijskracht, maar is informatief van aard.

Joel Sunglasses zal uw gegevens verwerken in overeenstemming met ons PrivacybeleidLees onze Privacybeleid aandachtig door. Door het plaatsen van een bestelling of het gebruiken van onze Website, heeft u ingestemd met onze opslag en verwerking van uw gegevens en bevestigt u dat alle gegevens die door u zijn verstrekt juist, waarheidsgetrouw en volledig zijn.

Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft u Joel Sunglasses toestemming om u onze nieuwsbrief te sturen en u aanbiedingen te doen via e-mail. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de link die in deze e-mails staat.

 1. Cookies en Websites van Derden

Om de verschillende functies van de Website mogelijk te maken en uw surfervaring te verbeteren, kunnen wij cookies installeren op de computer van de gebruiker. De cookies worden gebruikt om informatie over het bezoek aan de Website op te slaan (zoals datum, tijd en welke pagina werd bezocht), evenals alle gegevens die de gebruiker tijdens het bezoek op de Website heeft ingevoerd (zoektermen, login, e-mail en wachtwoord). Deze cookies zijn bedoeld om gedurende een variërende periode te worden opgeslagen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om via de internetbrowser de cookies te blokkeren, de bewaartermijn aan te passen of de cookies te verwijderen. In dat geval is het mogelijk dat sommige diensten of functies die door de websitebeheerder worden aangeboden, niet werken. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Deze Website kan u doorlinken naar andere sites op het internet of anderszins verwijzingen bevatten naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten die door andere partijen worden aangeboden. Deze andere websites en partijen staan niet onder onze controle, en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in verwijzingen naar andere partijen of hun producten en diensten. De opname van een dergelijke link of verwijzing wordt louter voor het gemak van de gebruiker aangeboden en impliceert geen goedkeuring van of associatie met de Website of partij door ons, noch enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

 1. Gedrag op de Website

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de Website.

Door informatie te plaatsen in of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst en sociale mediaplatforms (zoals e-mail, chat, Instagram, Facebook, Twitter) die voor u beschikbaar kunnen zijn op of via deze Website, stemt u ermee in dat u geen inhoud zult uploaden, delen, plaatsen of anderszins verspreiden of de verspreiding ervan zult vergemakkelijken - met inbegrip van tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of enige andere informatie - die:

 1. beledigend, intimiderend, onwettig, bedreigend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op andermans privacy, onrechtmatig is, expliciete of grafische beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen bevat (inclusief maar niet beperkt tot seksueel taalgebruik van een gewelddadige of bedreigende aard gericht op een ander individu of een groep individuen), of anderszins onze regels of ons beleid schendt

 2. een individu of een groep individuen slachtoffert, treitert, vernedert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap

 3. inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht van publiciteit of ander eigendomsrecht van enige partij

 4. softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen of bedoeld zijn om de werking van software of hardware te verstoren, beschadigen of beperken, of om gegevens of andere informatie van een derde te beschadigen of hiertoe onbevoegd toegang te verkrijgen

 5. zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of vertegenwoordigers

Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die, naar ons oordeel, niet voldoet aan deze Voorwaarden en alle andere regels van gebruikersgedrag voor onze Website, of die anderszins schadelijk, onnauwkeurig of verwerpelijk is. U gaat ermee akkoord dat voor het schenden van een van de bovenstaande bepalingen, wij uw account en aansluiting bij onze Website kunnen beëindigen zonder enige voorafgaande kennisgeving aan u. Bovendien erkent u dat wij volledig zullen meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere websites, inclusief het meewerken met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke criminele schendingen.

 1. Intellectueel Eigendom

Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle inhoud die aan u wordt gepresenteerd op deze Website beschermd is door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van Joel Sunglasses.

U mag de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door ons of de specifieke inhoudsleverancier. U mag de informatie die via de Website wordt verstrekt voor uw eigen persoonlijk gebruik gebruiken (b.v. opslaan om later te bekijken). Het is u niet toegestaan documenten of informatie van deze Website te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, opnieuw te publiceren, te uploaden, te posten, te verzenden of te distribueren in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de specifieke leverancier van de inhoud, en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op deze Website hergebruikt.

 1. Voorwaarden en Beeindigin

Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met betrekking tot u wanneer u een Joel Sunglasses account aanmaakt of wanneer u de Joel Sunglasses website begint te gebruiken en zullen van kracht blijven totdat ze door u of door ons worden beëindigd.

Joel Sunglasses behoudt zich het recht voor om uw account op elk moment te beëindigen of op te schorten in het geval van ongeautoriseerd, of vermoed ongeautoriseerd gebruik van de Website of in strijd met deze Voorwaarden of anderszins. In het geval van beëindiging of opschorting van uw account, voor een van de redenen die in deze sectie worden uiteengezet, zal Joel Sunglasses geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover u hebben.

 1. Jurisdictie en Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden en om het even welk geschil of eis die uit, of met betrekking tot hen ontstaat, zal worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van Nederland zonder effect te geven aan om het even welke keus of conflict van wettelijke bepaling of regel. Elke rechtszaak, actie of procedure voortvloeiend uit, of gerelateerd aan, deze Servicevoorwaarden of de Website zal uitsluitend worden ingesteld bij de federale rechtbanken van Nederland.

Joel Sunglasses VOF

Amsterdam, Nederland

[email protected]

KVK: 78094933

BTW: NL861262189B01

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password